Bogføringspligt

En bogføringspligtig referer til en virksomhed, som har en pligt til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år samt bogføre i overensstemmelse med bogføringsloven. Reglerne for bogføring fremgår af bogføringslovens §§ 1 og 10. Der er ikke regler for, hvordan man skal bogføre. Det er op til virksomheden selv at bestemme, om de vil benytte en bogholder, et online bogføringssystem eller et regneark.

Hvem er bogføringspligtig?

Man er bogføringspligtig, hvis man er erhvervsdrivende i Danmark og etableret i landet, eller hvis en udenlandsk virksomhed har erhvervsdrivende aktiviteter i Danmark. Visse statslige og kommunale virksomheder er dog ikke bogføringspligtige.

Konsekvenserne ved manglende overholdelse af bogføringspligten

Der er tale om et lovbrud, hvis en virksomhed ikke overholder sin pligt til at bogføre. Det er Erhvervsstyrelsen, der kontrollerer, om en virksomhed bogfører korrekt eller i det hele taget overholder sin bogføringspligt. Konsekvenserne ved lovbruddet kan blandt andet være bøde, politianmeldelse eller andre sanktioner.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.