Bestyrelsesaftale

Bestyrelsesaftaler bidrager til at forventningsafstemme samt til at skabe klarhed omkring samarbejdet i en bestyrelse. Det er en vigtigt at indgå en bestyrelsesaftale, fordi det er med til at sikre en optimal ledelse af selskabet. Aftalen medfører, at det pågældende bestyrelsesmedlem er bevidst om forventningerne, opgaverne og ansvarsområderne. Det skaber ro og stabilitet i selskabet og kan mindske risikoen for fremtidige konflikter.

Kontrakten indgås oftest mellem de bestemmende kapitalejere og bestyrelsesmedlemmet. En bestyrelsesaftale bør indeholde følgende:

  • Bestyrelsesmedlemmet ikrafttræden
  • Selskabets ledelse, dvs. hvem der på tidspunktet for bestyrelsesaftalen er indsat som henholdsvis direktør og bestyrelsesmedlemmer
  • Opgaver og ansvarsområder
  • Oplysninger og tavshedspligt
  • Honorar
  • Afholdelse af bestyrelsesmøder
  • Forsikringsforhold
  • Habilitet
  • Opsigelse og ophævelse

Husk at være opmærksom på, at aktieselskaber (A/S) er påkrævet at indsætte en bestyrelse. Anpartsselskaber bestemmer dog selv, om de ønsker, at selskabet ledes af både en direktion og bestyrelse. Du kan læse mere om bestyrelser her

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.