Beløbsgrænse

En beløbsgrænse er en grænse for, hvor stort et givent beløb må være i forskellige situationer. Det anvendes typisk i forbindelse med kassekreditter for virksomheder, MobilePay for privatpersoner eller ved beregningen af borgernes personlige SKAT.

Beløbsgrænser for kassekredit

En virksomhed har typisk en kassekreditaftale med et pengeinstitut. Det betyder, at virksomheden har en kassekredit til at betale for løbende omkostninger, indtil virksomheden modtager betaling fra sine kunder. Beløbsgrænsen bliver anvendt for hvor stort et beløb, som virksomheden må trække på kreditten. 

Beløbsgrænse for MobilePay

På betalingsmidlet MobilePay er der fastsat mange forskellige beløbsgrænser. Grænserne afhænger dog af, om man har verificeret sig med MitID eller billedlegitimation på platformen. Hvis man er legitimeret med billede, har man den højest mulige beløbsgrænse.

  • Daglige overførelser og betaling: Du kan maksimalt overføre 10.000 kr. dagligt til privatpersoner. I butikker kan du maksimalt betale 15.000 kr. dagligt. Det gælder, uanset om du har verificeret dig med MitID eller med billedlegitimation.
  • Daglige modtagelser: Der er ingen grænse for, hvor meget du må modtage dagligt på MobilePay. Det gælder, uanset om du har verificeret dig med MitID eller med billedlegitimation. Der gælder dog årlige grænser.
  • Årlig grænse: Hvis du er legitimeret med MitID, kan du maksimalt sende og modtage 150.000 kr. årligt til og fra privatpersoner. Hvis du er legitimeret med billedlegitimationen, stiger beløbet til 300.000 kr. Der er dog ingen årlig grænse for, hvor meget du må betale i butikkerne.

Beløbsgrænse for SKAT

Der findes beløbsgrænser for, hvornår en borger skal betale bundskat eller topskat. Det vil sige, at borgerne har et bundfradrag, som ikke er skattepligtigt. Det er altså en beløbsgrænse, som man årligt fritages for at betale skat af. I 2024 er bundfradraget for borgere over 18 år på 49.700 kr. Der er også en beløbsgrænse, der fastsætter, hvornår man skal betale topskat. Det vil sige, at man skal tjene mere end 588.900 kr. årligt for at betale topskat.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.