Bundfradrag

Et bundfradrag er en betegnelse for det årlige beløb, man ikke skal betale skat af. Fradraget bliver fordelt over tolv måneder. Det betyder, at der hver måned er et bestemt beløb af ens skattepligtige indkomst, som man ikke skal betale skat af. Det kendes også som et personfradrag.

Taksterne for bundfradrag

Taksten for bundfradraget bliver typisk reguleret hvert år. Man skelner mellem borgere, der er over 18 år og under 18 år:

  • Over 18 år: 000 kr.
  • Under 18 år:400 kr.

Hvornår får man et bundfradrag?

Man skal opfylde en række krav, før man er berettiget til et bundfradrag. For det første kræver det, at man enten har bopæl i Danmark, eller at man har arbejdet i Danmark i en nærmere bestemt periode. For det andet skal størstedelen af ens skattepligtige indkomst være optjent i Danmark.

Ægtefællers uudnyttede bundfradrag bliver overført

Hvis en ægtefælle ikke får udnyttet sit bundfradrag, bliver det automatisk overført til den anden ægtefælle. Det kræver dog, at man er gift ved indkomstårets udgang. Det betyder, at man ikke går glip af sit uudnyttede bundfradrag, fordi det automatisk bliver overført til ægtefællen.