Backletter 

Et backletter (letter of indemnity) er et supplerende aftaledokument, som skal være med til at sikre, at parterne overholder deres forpligtelser. Det benyttes typisk ved, at en tredjepart har accepteret at betale økonomisk erstatning i tilfælde af parternes forsømmelser, eller at der i kontrakten er en klausul, hvorefter en af parterne kan inddrive det, der står i kontrakten, hvis modparten ikke opfylder sine forpligtelser.