Aktiesplit

Aktiesplit betyder, at en virksomheds aktier deles op i flere aktier, men aktiekapitalen forbliver den samme. Dette fører til, at aktieejerne ejer flere aktier, men hver enkelt aktie vil være mindre værd.

Eksempel: Aktieselskabet A/S foretager en aktiesplit, hvor antallet af aktier fordobles. Aktiekapitalen forbliver den samme. Før splittet ejer Jens 100 aktier i selskabet. Med fordoblingen ejer Jens nu 200 aktier. Hver enkelt aktie vil dog være halvt så meget værd, som før processen med aktiesplit.

Årsager til aktiesplit

En virksomhed kan vælge at foretage aktiesplit for at gøre aktierne mere tilgængelige for små investorer. Der kan være et ønske om at øge likviditeten (pengestrømmen) i aktien. Selskabet kan ønske at forøge aktier i omløb og opnå bredere ejerkreds, eller signalere tillid til virksomhedens fremtidige potentiale.

Hvor mange kan man splitte en aktie?

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange en aktie kan splittes. Et selskab kan splitte aktier så mange gange, den ønsker det, så længe aktiekapitalen forbliver den samme. Aktiesplit vil ikke nødvendigvis have en positiv effekt på selskabet eller aktiekurs.

Konsekvenser for aktieholderne

Ved aktiesplit vil aktiekursen typisk falde i takt med, at antallet af aktier stiger. Dette skyldes, at den samlede værdi af aktierne forbliver den samme, men hver enkelt aktie bliver mindre værd. Det kan påvirke aktieholdernes økonomiske forhold, eller deres stemmeret på selskabets generalforsamling.

Hvad er omvendt aktiesplit?

Omvendt aktiesplit er en proces, hvor en virksomhed samler aktierne i sin kapital, så der er færre aktier i omløb. Dette fører til, at prisen på hver aktie stiger, men samlet set er værdien af aktierne den samme som tidligere.

Eksempel: Aktieselskabet A/S har 100 aktier. Jens ejer 10 aktier. Selskabet meddeler et 2:1 omvendt aktiesplit. Virksomhedens samlede antal aktier falder til 50. Jens havde 10 aktier for den omvendte aktiesplit, men disse falder til 5 aktier. Værdien af den enkelte aktie er dog steget.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.