Aftægt

Aftægt betyder, at en person overgiver eller afstår sin ejendom eller rettigheder til en anden person. Aftægt referer oftest til familieretlige forhold, hvor en person afstår sin ejendom til sin ægtefælle eller andre familiemedlemmer, som en del af et skilsmisseforlig eller som led i en arveplan.

Det anbefales, at en aftægt registreres som en grundbyrde på ejendommen ved at få den tinglyst. På den måde vil der være en offentligt tilgængelig dokumentation for aftægten, og fremtidige ejere af ejendommen vil være bekendt med de begrænsninger, der følger med ejendommen.

Læs alt om tinglysning her.

Hvad er en grundbyrde?

En grundbyrde er en form for servitut, der pålægges en ejendom og som begrænser ejerens muligheder for at anvende ejendommen. En aftægt kan være en grundbyrde, hvis den begrænser ejerens mulighed for at anvende ejendommen på en bestemt måde.

Læs alt om servitutter på ejendom her.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.