Afledet krav

Et afledet krav, eller regres er et juridisk begreb, der referer til den ret, en person eller virksomhed har til at kræve erstatning eller tilbagebetaling af en anden person eller virksomhed for de tab, de selv har lidt. 

Eksempel: En virksomhed indgår en kontrakt med en leverandør om at levere en vare til en bestemt pris. Leverandøren indgår derefter en anden aftale med en anden virksomhed om at få produceret varen. Hvis den anden virksomhed ikke overholder sin del af aftalen, kan leverandøren have et afledt krav mod den anden virksomhed for de tab, leverandøren lider som følge af den manglende leverance.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.