Ændringsret

Ændringsret henviser til den ret, en bygherre har til at ændre i et byggeprojekt, efter at kontrakten er indgået med entreprenøren. Det indebærer, at bygherren kan anmode om ændringer i arbejdets omfang, design, specifikationer eller andre aspekter af projektet.

Ændringsretten kan opstå af forskellige årsager, såsom ændrede krav eller behov hos bygherren, uforudsete forhold eller ændringer i lovgivningen. Bygherren kan ønske at tilføje eller fjerne elementer, ændre designet eller specifikationerne, justere tidsplanen eller påvirke andre væsentlige aspekter af projektet.

Ændringsret i byggekontrakter

I mange byggekontrakter er der typisk indbygget en bestemmelse om ændringsret, der fastlægger procedurer og betingelser for at anmode om ændringer og håndtere de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af ændringerne.

Entreprenøren har normalt ret til en rimelig kompensation for ændringerne, medmindre det er klart specificeret i kontrakten, at visse ændringer ikke vil udløse ekstra omkostninger eller tidsforlængelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.