Acontoskat

Acontoskat er en form for forudbetalt skat, der gælder specifikt for virksomheder, herunder selskaber. Det er en betaling af skat, som virksomheder foretager i løbet af indkomståret, inden det endelige skattebeløb er beregnet. Acontoskatten er en foreløbig betaling og kan justeres, når det endelige skattebeløb beregnes ved indkomstårets afslutning.

Hvad er acontoskat?

Acontoskat er en forudbetalt skat, der skal betales i løbet af regnskabsåret eller indkomståret. Det er en del af det danske skattesystem, hvor skatten opkræves løbende i form af acontobetalinger, frem for at blive betalt i én stor sum ved årets afslutning.

Formål

Formålet med acontoskat er at sikre, at virksomheder løbende betaler en del af deres skat i løbende, i stedet for at betale hele skattebeløbet på én gang ved indkomstårets afslutning. Dette hjælper med at sprede skattebyrden og give en mere jævn likviditet for virksomhederne.

Hvilke typer virksomheder skal betale acontoskat?

I Danmark er der visse typer virksomheder, der er forpligtet til at betale acontoskat. De forskellige typer virksomheder, der skal betale acontoskat, omfatter blandt andet:

Hvis virksomhedens faktiske skattebetaling ved årets afslutning viser sig at være højere end de allerede betalte acontoskatter, vil virksomheden få et skattekrav, der skal betales. Omvendt, hvis den faktiske skattebetaling er lavere end de allerede betalte acontoskatter, vil virksomheden få en skatterefusion.

Frister for indbetaling af acontoskat

Der er specifikke frister for betaling af acontoskat i Danmark. Virksomheder kan selv vælge, hvilken frist de ønsker at følge, men det er vigtigt, at indbetalingen sker inden for de fastlagte betalingsfrister. Disse betalingsfrister er fastsat på følgende tidspunkter:

  • Den ordinære acontoskat skal betales senest den 20. marts 2024.
  • Den ordinære acontoskat har en anden frist, der falder den 20. november 2024.
  • Hvis det drejer sig om den frivillige indbetaling af acontoskat for det kommende regnskabsår, skal betalingen ske senest den 1. februar 2025.

Virksomheder har mulighed for at vælge at indbetale en højere acontoskat i marts og november, udover den ordinære skat. Når virksomhederne indbetaler mere end den ordinære acontoskat, kaldes det for en frivillig acontoskat.

Virksomheder kan dog selv vælge at nedsætte eller hæve beløbet for de ordinære rater i TastSelv Erhverv fra februar.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.