Få overblik over omdannelse fra IVS til et ApS

Regeringen har besluttet at afskaffe iværksætterselskabet som selskabsform, og derfor skal alle ejere af et IVS omdanne det til et anpartsselskab inden den 15. april 2021. 

Hvad skal der til for at omdanne et IVS til et ApS?

Når du skal omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab er der 3 ting, som du skal opfylde:

Hvad skal der til for at omdanne et IVS til et ApS?

  • Kapitalkrav
    For at stifte et ApS skal du kunne indskyde 40.000 kr. i selskabet.
  • Generalforsamling
    Beslutningen om at omdanne selskabet til et anpartsselskab skal ske på en generalforsamling, hvor 2/3 dele af ejerne skal stemme for. Da du oftest er den eneste ejer, er det naturligvis ikke et problem. Herefter skal beslutningen skrives ind i selskabets vedtægter, hvilket normalt gøres af en revisor.
  • Erklæring
    Der skal udarbejdes en erklæring om, at iværksætterselskabet kan leve op til kapitalkravet på 40.000 kr. Erklæringen skal udarbejdes af en uvildig vurderingsmand, som oftest er en godkendt revisor.

Omdannelse af IVS til ApS – fordele og ulemper

Kravene til ledelse, bestyrelse og regnskab er de samme i både et iværksætterselskab og et anpartsselskab. Den store forskel er, at den samlede indskudte kapital fra ejerne af et anpartsselskab som minimum skal være på 40.000 kr. Fordelen kan være, at et ApS udstråler mere seriøsitet over for potentielle kunder eller kreditorer, da de ved, at du har investeret penge i selskabet.
Du skal være forberedt på at betale en revisor for at lave en erklæring og eventuelt rette selskabets vedtægter.

Omdannelse af IVS til ApS – fordele og ulemper

Hvad sker der, hvis jeg ikke omdanner mit IVS til et ApS?

Hvis dit iværksætterselskab ikke er omdannet til et anpartsselskab før den 15. april 2021, så bliver selskabet tvangsopløst. Det betyder, at du fjernes som direktør, at selskabet bliver lukket og at al eventuel værdi i selskabet sælges til højstbydende.

Hvad sker der, hvis jeg ikke omdanner mit IVS til et ApS?