Bliv fortrolig med disse 6 virksomhedsafgifter

Når du er bekendt med, hvilke der er gældende for din virksomheds aktiviteter og områder, kan du nemlig sikre, at du overholder alle gældende regler og indberetningskrav. De fleste virksomheder betaler en eller flere former for indirekte skat – det afhænger af virksomhedens type, størrelse og aktiviteter.

I denne artikel vil du få forståelse for 6 afgifter, som de fleste virksomheder sandsynligvis vil komme i kontakt med på et eller andet tidspunkt.

 1. Hvad er en afgift?
 2. Merværdi (moms)
 3. Lønsumsafgift
 4. Punktafgift
 5. Told- og import
 6. Miljø-og energi
 7. Spilleafgift

Hvad er en afgift?

En afgift er en indirekte skat, der skal betales til staten eller andre myndigheder for at kunne gøre noget specifikt. For virksomheder kan det for eksempel være ved import, omsætning eller produktion af en vare eller ydelse.

Formålet er blandt andet at modvirke overforbrug eller bremse skadelige påvirkninger på for eksempel miljøet. De kan dermed være med til at regulere adfærd. Samtidig er de også med til at finansiere velfærden i Danmark, herunder uddannelse, ældrepleje, infrastruktur med mere.

Hvilke afgifter findes der?

Ikke alle afgifter er lige relevante for alle virksomheder. Der er dog nogle, som de fleste vil stifte bekendtskab med, da stort set alle virksomheder skal betale en eller anden form for indirekte skat. Typisk vil de fleste møde enten merværdi eller punktskat.

Nedenfor har vi samlet 6 af de mest almindelige, som vi gennemgår i forhold til, hvornår de gælder, samt hvordan du skal indberette dem.

Merværdiafgift (moms)

Merværdi, eller moms, er en skat, der bliver lagt på salg og køb af varer eller ydelser. Beregning af moms sker ud fra varens eller ydelsens værdi. I Danmark er momsen som udgangspunkt på 25%, men den kan også ligge på henholdsvis 6% og 12%.

Der skelnes mellem to former for moms:

 • Købsmoms: Den moms, der skal betales, når din virksomhed køber varer
 • Salgsmoms: Momsen, som din virksomhed opkræver, når den sælger varer

Hvis din virksomhed er momsregistreret, kan du trække købsmomsen fra din salgsmoms, når du laver dit endelige momsregnskab.

De fleste virksomheder og selvstændige skal momsregistreres, selvom der er visse undtagelser, herunder bankvirksomhed, forsikring og uddannelse. Virksomheder, der sælger momsfrie ydelser, er ofte omfattet af lønsumsafgift.

Du har selv ansvaret for at opgive samt indbetale moms til skattemyndighederne. Samtidig er du forpligtet til at udarbejde et momsregnskab. For at indberette moms til Skattestyrelsen, skal du logge på TastSelv Erhverv. Hvor ofte du skal indberette, afhænger af din virksomheds omsætning samt antallet af år, du har været i drift.

Du kan læse mere om momsregistrering af din virksomhed her.

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser. Den tager udgangspunkt i de ansattes lønninger og/eller virksomhedens skattemæssige overskud. Dette kan trækkes fra som driftsomkostning i dit skatteregnskab.

Din virksomhed skal betale lønsumsafgift, hvis grundlaget er over 80.000 kroner årligt. Hvis det ikke overstiger 80.000 kroner, skal din virksomhed hverken registreres for eller betale dette beløb. Registrering er dit ansvar, og du kan gøre det her.

Der er en lille gruppe af virksomheder, som ikke skal betale denne skat, herunder museumsvirksomheder, social forsorg og bistand, forfatter- og komponistvirksomheder samt anden kunstnerisk virksomhed. Klik her for at se den fulde liste.

For at beregne lønsumsafgiften skal du opgøre grundlaget og efterfølgende gange det med en sats, der afhænger af, hvilken type momsfri virksomhed du driver. Der findes fire metoder til denne beregning – dem kan du læse om her.

Punktafgift

En punktafgift er en indirekte skat på udvalgte varer som spiritus, chokolade og tobak. Hvis din virksomhed enten importerer eller producerer punktafgiftspligtige varer, skal den som udgangspunkt registreres og betale til skattemyndighederne.

Typisk bliver disse skatter indført på grund af et politisk ønske om at mindske brugen af varen. Det kan for eksempel være af sundheds-, klima- eller miljøhensyn. Der findes på mange varer, blandt andet:

 • Spiritus, vin, øl og tobak
 • Chokolade
 • Emballage
 • CO2

Det skal registreres på virk.dk, hvis din virksomhed skal handle med nogle af disse varer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det gælder dine varer, kan du se en liste her.

Afhængigt af, hvilken punktskat du skal betale, kan din virksomhed blive registreret som oplagshaver eller varemodtager.

Oplagshaver

Oplagshavere er virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet. Det giver mulighed for at sende varer afgiftsfrit til andre oplagshavere. Det kan eksempelvis være aktuelt, hvis din virksomhed producerer chokolade.

Importvirksomheder vil ofte have frit valg mellem at registrere sig som oplagshaver eller varemodtager.

Varemodtager

En varemodtager er en virksomhed, der importerer varer fra udlandet eller selv henter dem. Måske har du for eksempel en vinhandel, hvor du selv importerer vin og derefter sælger det videre til forbrugerne.

Som varemodtager har du mulighed for at modtage afgiftspligtige varer uden at afregne skatterne ved modtagelse. I stedet afregner du dem med et fast interval – oftest månedligt.

Hvis du kun sjældent handler med disse varer, kan du få en midlertidig registrering.

I nogle tilfælde kan din virksomhed have ret til godtgørelse eller fradrag for en afgift. Dette kan du læse mere om på SKAT’s hjemmeside.

Told- og import

Told er en skat, der pålægges importerede varer fra lande uden for EU. Du skal altså ikke betale told, når du handler med lande inden for EU. Her er der tale om levering af varer i stedet for import/eksport. Dog skal du betale moms og eventuelle punktskat.

Hvis din virksomhed skal importere varer fra lande uden for EU, kræver det, at den bliver registreret som importør på virk.dk. Uden dette kan varerne ikke fortoldes og vil ikke blive frigivet af Toldstyrelsen, før eventuel toldskat er bragt i orden. Kravet om importregistrering gælder også, hvis du kun skal importere én enkelt gang.

Ligeledes skal din virksomhed registreres som eksportør på virk.dk, hvis den skal sælge varer til lande uden for EU. Registreringen er nødvendig for, at din virksomhed kan lave eksportangivelser.

Du kan læse mere om handel med udlandet her.

Miljø- og energi

Der findes særskilte regler inden for industri, håndværk og landbrug, hvorfor der kan være en række miljø- og energiafgifter, som din virksomhed skal være opmærksom på. Det drejer sig for eksempel om emballage, affald og bekæmpelsesmidler.

Der er blandt andet indirekte skat forbundet med udledning af spildevand eller forbrænding, håndtering af affald og skrot samt salg eller produktion af eksempelvis sand, dæk og batterier. Hvis du er i tvivl, om det vedrører dig, kan du tjekke listen for henholdsvis miljø og energi.

Spilleafgift

Udbyder din virksomhed spil med gevinster, skal du både registreres samt betale en spilleafgift til Skattestyrelsen. Det gælder, uanset om det er spil med penge- eller varegevinster, online eller på en fysisk lokation. Du kan se de gældende satser her.

Det drejer sig om:

 • Almennyttigt lotteri (såsom tombola på et marked)
 • Gevinstgivende spilleautomater
 • Spil uden indsats (for eksempel konkurrencer)

Spil uden indsats er for eksempel relevant for dig, hvis din virksomhed afholder konkurrencer på sociale medier. Hvis kontantgevinsterne er over 200 kroner, eller varegevinsterne har en handelsværdi på over 750 kroner, skal din virksomhed nemlig registreres. Desuden er det et krav, at der er et element af tilfældighed, samt at konkurrencen er offentligt tilgængelig.

Overstiger dine gevinster ikke ovenstående beløb, skal din virksomhed ikke registreres for, indberette eller betale skat af spil uden indsats. Men du skal derimod kunne dokumentere, at præmierne ligger under beløbsgrænserne.

Husk: Det er altid en god idé at få hjælp fra en revisor eller skatterådgiver, så du er sikker på, at din virksomheds forpligtelser bliver administreret korrekt.