Guide til momsregistrering

De fleste virksomheder skal indberette og betale moms. I denne artikel kan du få et overblik over alt det, du bør vide om momsregistrering.

 1. Hvad er momsregistrering?
 2. Bliv momsregistreret?
 3. Momsregnskabet
 4. Moms udregning
 5. Afmeld momsregistrering

Hvad er momsregistrering?

Moms er i virkeligheden en forkortelse for meromsætningsafgift. Det er en statslig afgift, som lægges på varer, før de sælges. Det er virksomhederne, som sælger varerne, der opkræver momsen fra kunderne. Herefter betaler virksomhederne momsen til Skattestyrelsen.

Virksomhed Hvad er Moms

Bliv momsregistreret?

Hvis du ejer en virksomhed, skal du som udgangspunkt indberette og betale moms. Der er dog en grænse for momsregistrering, som afhænger af din virksomheds omsætning og branche.

Salg over 50.000 kroner – Tvungen momsregistrering

Du skal momsregistreres, når din virksomheds salg overstiger 50.000 kroner over en periode på 12 måneder. Hvis du på forhånd ved, at virksomhedens salg vil overstige 50.000 kroner, skal du registrere dig senest 8 dage, inden du starter virksomheden.

Salg under 50.000 kroner – Frivillig momsregistrering

Hvis din virksomheds salg er under 50.000 kroner over en periode på 12 måneder, er det frivilligt, om du vil momsregistreres. På den måde kan du få et CVR-nummer uden momsregistrering. Hvis du først er momsregistreret, skal du opkræve, indberette og betale moms, uanset om din virksomheds salg er over eller under 50.000 kroner.

Momsfrit salg

Nogle ydelser er fritaget for moms. Momsfri ydelser kan eksempelvis være sundhedsbehandlinger, foredrag, ejendomme og visse former for journalistiske ydelser. Hvis du ikke skal betale moms, skal du være opmærksom på, at du ofte skal betale en lønsumsafgift i stedet.

Du kan sagtens have både momspligtigt og momsfrit salg i samme virksomhed. Et eksempel på det, er en virksomhed, der udfører momsfrie sundhedsbehandlinger, men som samtidig sælger momspligtige cremer.

Virksomhed fritagelse fra moms

Særlige registreringer

Der er nogle tilfælde, hvor en momsregistrering ikke er tilstrækkeligt, og hvor du også skal have en særlig registrering. Det gælder eksempelvis, hvis din virksomhed køber varer fra lande uden for EU eller udlejer ejendomme med moms.

Brugtmoms

Hvis din virksomhed køber og sælger brugte varer, kan du benytte brugtmomsordningen. Det betyder, at du kun afregner moms af selve fortjenesten i stedet for hele salgsprisen.

One stop moms

Hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektronisk leverede ydelser eller radio- og tv-broadcasting er der særlige regler for, hvor du skal betale moms. Dem kan du læse mere om her

Indberet moms

Når din virksomhed er momsregistreret, skal du efter hver momsperiode indberette moms til Skattestyrelsen her

Momsindberetning – frister?

Som momsregistreret skal du enten afregne moms hver måned, hvert kvartal eller halvårligt. Det afhænger af din årlige omsætning. Du skal også indberette moms, selvom din virksomhed ikke har haft køb eller salg i perioden. I så fald skal du indberette en "nulindberetning".

Virksomhed momsregistreringer

 • Halvårlig afregning: 0-5 millioner kr. i omsætning.
 • Kvartalsvis afregning: 5-50 millioner kr. i omsætning.
 • Månedlig afregning: Over 50 millioner kr. i omsætning.

Hvis din virksomhed er nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst halvandet år. Når den periode er gået, vil Skattestyrelsen vurdere virksomhedens omsætning og eventuelt ændre din afregningsperiode. Du kan også selv søge om at få en kortere afregningsperiode, men du kan ikke søge om at forlænge perioden.

Får du overholdt fristen, vil Skattestyrelsen fastsætte momsen ud fra et skøn. Dette kaldes for en foreløbig fastsættelse og koster dig 800 kroner i afgift.

Momsregnskabet

Som momsregistreret virksomhed skal du føre et regnskab over dine køb og salg af varer og ydelser. Regnskabet skal illustrere, hvor meget din virksomhed skal betale i moms, ved at indeholde en oversigt over købsmoms og salgsmoms.

Du skal huske at medregne alle fakturaer, der er dateret inden for den momsperiode, som du indberetter for. Det gælder også, selvom fakturaerne ikke er betalt endnu.

Når du handler med udlandet

Hvis du handler med udlandet, skal dit regnskab også indeholde en oversigt over:

 • Moms af varekøb fra udlandet
 • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
 • Køb af varer i andre EU-lande
 • Køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande
 • Salg af varer til andre EU-lande
 • Salg af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande
 • Eksport til lande uden for EU

Omvendt betalingspligt betyder, at sælger udsteder en faktura uden moms. I stedet er det køberen, som skal afregne momsen.

Momsregistrering - Enkeltmandsvirksomhed

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, der skal betale moms, kan du få hjælp fra Skattestyrelsens bogføringsguide her.

Gem dit regnskab i 5 år

Du skal altid gemme dit regnskabsmateriale i 5 år. Det gælder også, selvom virksomheden bliver lukket. Regnskabsmateriale dækker alt skriftligt materiale, der vedrører virksomhedens drift. Det kan eksempelvis være fakturaer, kontrakter, ordresedler og årsregnskaber.

Virksomhed Gem dit regnskab

Moms udregning

I Danmark er den normale momssats 25 %. Den sats gælder for de fleste varer og ydelser. Som virksomhedsejer skal dine kunder betale moms til dig, når de køber dine varer eller ydelser, mens du også betaler moms, når du køber varer og ydelser fra andre.

Momssatsen skal tillægges den pris, du gerne vil sælge dine varer eller ydelser for. Hvis du for eksempel gerne vil sælge en vare for 100 kroner eksklusive moms, skal du gange beløbet med 1,25 for at udregne beløbet med moms. Kunden skal derfor betale 125 kroner inklusive moms.

Hvis du gerne vil fratrække moms fra et beløb, skal du gange beløbet med 0,8, mens du skal gange med 0,2, hvis du gerne vil vide, hvor meget selve momsen er.

Hvad skal jeg betale i moms?

Når du skal udregne, hvad du skal indberette og betale i moms, skal du først finde ud af, hvor meget moms dine kunder har betalt for de momspligtige varer og ydelser, du har solgt (salgsmoms). Herefter fratrækkes den samlede moms fra de momspligtige varer og ydelser, du har købt (købsmoms).

Hvis salgsmomsen er større end købsmomsen, skal du betale differencen i moms. Hvis købsmomsen er større end salgsmomsen, vil du få differencen udbetalt.

Eksempel
Lad os sige, at du i et kvartal har solgt varer for 1.000 kroner inklusive moms. Virksomhedens salgsmoms er derfor 200 kroner (1000*0,2). I samme periode har du købt varer for 500 kroner inklusive moms. Virksomhedens købsmoms er derfor 100 kroner (500*0,2).
Det vil betyde, at du skal betale 100 kroner i moms (200-100) for det pågældende kvartal.

Momsfradrag

Når du udregner din købsmoms eller momsfradrag, er det vigtigt, at du kun medregner momsen fra varer, som du bruger til din momspligtige virksomhed. Du må kun fratrække momsen, hvis du har modtaget en faktura eller bon med moms.

Du kan få fradrag for:

 • Varer, du køber til videresalg eller udlejning
 • Materialer til fremstilling af varer
 • Varer, du bruger til reparationer
 • Transport af dine varer
 • Emballage til dine varer

Du kan IKKE få fradrag for:

 • Varer, som du bruger privat eller til momsfri virksomhed

Få hjælp til din moms

Hvis du ikke har en revisor eller bogholder, som holder styr på dit regnskab, kan du med fordel benytte et bogføringsprogram. Det kan automatisk udregne din virksomheds moms, hvis du registrerer alle dine bilag.

Vær opmærksom på, at programmet helst skal indeholde et debitor- og kreditorregnskab, så momsen af alle din virksomheds kreditkøb og kreditsalg automatisk bliver bogført.

Tjek momsregistrering

Hvis du gerne vil vide, om en virksomhed betaler moms, kan du søge efter de danske virksomheder her. De udenlandske virksomheder kan du søge efter her.

Afmeld momsregistrering

Hvis du lukker, sælger eller overdrager din virksomhed, skal du huske at afmelde din virksomheds momsregistrering. Det er vigtigt, at du indberetter og betaler moms til og med den dato, hvor virksomheden ophører eller bliver overdraget.

Du skal også indberette moms i perioden, selvom du ikke har solgt nogen varer eller ydelser. I det tilfælde skal du bare indberette 0 kroner.