Båndlæggelse

Vil du undgå, at dine arvinger ”brænder” arven af på fest og farver? I så fald bør du overveje båndlæggelse af arv, så du sikrer, at arven forbliver hos arvingerne. Mange danskere båndlægger arv til deres arvinger, så arven bliver fornuftigt benyttet.

Læs om, hvordan du kan hjælpe dine arvinger, når du båndlægger arven i dit testamente.

Hvad er båndlæggelse?

Båndlæggelse af arv betyder, at du lægger bånd på arven. Du kan bestemme, hvornår og hvordan arv udbetales samt, hvad den skal bruges til. Båndlæggelse kan frit ske på friarv samt tvangsarv til børn under 25 år. Tvangsarv til ægtefælle, og børn over 25 kan ikke båndlægges.

Båndlæggelse

Hvis du ikke vælger båndlæggelse af arv arv til dine arvinger, så vil arvinger få arven udbetalt, når de fylder 18 år. Al arv udbetales på én gang.

Hos Dokument 24 hører vi ofte om arvinger, der har fået store summer udbetalt som 18-årig. Mange af disse personer har, spenderet pengene på fest og farver i stedet for at være fornuftige med arven. Det betyder, at arven er væk.

Mange af disse personer ville have kunnet købe en bolig, eller have penge til udbetalingen til en bolig, hvis de ikke havde spenderet arven på fest og farver.

Du kan oprette et testamente, hvori du bestemmer, hvordan arven skal udbetales. Dette gør du ved at indsætte båndlæggelsesklausuler. Du kan f.eks. vælge, at arven skal udbetales på følgende vis:

 • Arv udbetales til arvingen, når arvinger fylder 21 eller 25 år.
 • Arven udbetales på månedsbasis.
 • Båndlæggelse til studieformål.
 • Båndlagt til bolig.

Skriv Testamente for dine Arvingers skyld

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Arv udbetales som 21-årig eller 25-årig.

Rigtig mange danskere vælger at båndlægge arven til deres børn frem til børnene er fyldt 21 eller 25 år.

Grunden til, at dette er populært blandt mange er, at arvingerne ofte er blevet mere voksne, når de er fyldt 21 eller 25 år.

Du kan frit bestemme hvilken alder, som arven skal være båndlagt frem til. Dog skal du være opmærksom på:

 • Du kan båndlægge tvangsarven frem til det fyldte 25. år.
 • Tvangsarv til ægtefæller kan ikke båndlægges.

Båndlæggelse af tvangsarv

En ekstra mulighed for båndlæggelse er, at du kan bestemme, at din arving f.eks. skal have 50 % af arven udbetalt ved det fyldte 21. år, og resten udbetalt ved det fyldte 25. år. Du bestemmer altså, hvordan udbetalingen skal foregå.

Eksempel på udbetaling af arv ved 18-25 år.

Pers far går desværre bort, da Per er 15 år. Pers far efterlader 1 mio. kr. til Per. Pers far har valgt at båndlægge arven, så Per får arven udbetalt i rater. I testamentet er der skrevet, at arven skal udbetales således:

 • 25 % (250.000 kr.) skal udbetales, når Per fylder 18. år.
 • 25 % (250.000 kr.) skal udbetales, når Per fylder 23 år.
 • 50 % (250.000 kr.) skal udbetales, når Per fylder 25 år.

På denne måde har Pers far sikret, at Per får arv så snart, at Per er blevet voksen. Resten af arven kommer, når Per er hhv. 23 og 25 år.

Det koster kun 695 kr. at lave dit testamente!

Arv udbetalt på månedsbasis

Har din arving svært ved at styre penge? Hvis dette er tilfældet, så kan du bestemme, at arven skal udbetales på månedsbasis. Du kan f.eks. vælge, at arvingen skal have udbetalt 5.000 kr. om måneden.

Hvis arvingen arver 1 mio. kr., så vil en udbetaling på 5.000 kr. om måneden sikre, at arven varer i rigtig mange år. Arven bliver således ikke ”brændt” for hurtigt af.

Du skal være opmærksom på, at månedsvis udbetaling af båndlagt arv, skal overholde reglerne for båndlæggelse. Det betyder f.eks., at arvingen skal have hele sin tvangsarv udbetalt inden det fyldte 25. år.

Eksempel på månedsvis udbetaling

Per har arvet 1 mio. kr. efter sin far. Faderen ved, at Per bruger alle de penge, som Per har stående på sin konto. Derfor har faderen valgt, at Pers arv skal udbetales månedsvis.

Pers far har oprettet et testamente, hvori der er skrevet, at Per skal have 10.000 kr. udbetalt pr. måned fra Pers fyldte 18. år.

Såfremt den samlede udbetalte arv, ved Pers fyldte 25. år, er mindre end tvangsarven, så skal Per have differencen mellem de månedlige udbetalinger og tvangsarven udbetalt på sit 25. år.

På denne måde sikrer Pers far, at Per får glæde af arven i mange år efter faderens død.

Båndlagt til bolig

Skal dit barn bruge arven til en bolig? Du har mulighed for at bestemme, at dine børn/arvinger, skal benytte arven til at købe en bolig for.

Båndlæggelse af friarv

Mange danskere bliver med tiden glade for, at deres forældre har bestemt, at deres arv skal benyttes til køb af bolig. På denne måde er deres boligsituation sikret i mange år fremadrettet.

Eksempel – båndlæggelse af arv til boligkøb

Pers far har skrevet et testamente, hvori der står, at Per skal benytte 50 % af arven til køb af ejerbolig. Per arver 1 mio. kr. efter sin far.

Per får i denne situation 0,5 mio. kr. udbetalt, som Per kan benytte, som Per lyster. De resterende 0,5 mio. kr. skal benyttes til at købe en bolig for. Per kan selv bestemme om pengene skal benyttes til udbetaling af boligen, eller om Per ønsker at købe en bolig, der koster 0,5 mio. kr.

I denne situation har Pers far ønsket at sikre Pers boligsituation.

Båndlagt arv til studier

Ønsker du, at arvingen får en god uddannelse? Mange danskere vælger at båndlægge arv til deres børn, så noget af arven skal benyttes på uddannelse.

Et eksempel på båndlagt arv med henblik på uddannelse

Per har modtaget arv som 15-årig, fordi Pers far er gået bort. Pers far har efterladt 1 mio. kr. til Per. 100.000 kr. af Pers arv er båndlagt til brug i forbindelse med uddannelse. Pers far har skrevet, at pengene kan bruges til følgende i forbindelse med uddannelse:

 • Betaling for omkostninger til udenlandsk universitet og husleje i udlandet.
 • Rejseomkostninger til og fra udenlandsk universitet.
 • Privat uddannelse og kurser i Danmark og udland.

Arven kan ikke benyttes til betaling af husleje i Danmark.

Ovenstående er en måde, hvorpå Pers far forsøger at få Per til at tage en uddannelse. Per kan benytte den båndlagte arv til ovenstående formål, når Per er fyldt 18 år.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.

Hvilke regler skal du overholde?

Når du båndlægger arv, så skal du holder dig inden for reglerne:

 • Tvangsarv – børn, mv: Hvis arvingen er din tvangsarving, så kan du båndlægge tvangsarven frem til arvingen fylder 25 år.
 • Tvangsarv – ægtefælle: Din ægtefælles tvangsarv kan ikke båndlægges. Din ægtefælle vil altid have frit råderum over tvangsarven efter dig.
 • Tilsidesættelse af båndlæggelse: Når du båndlægger arv, så skal det tjene et formål, ellers kan det blive tilsidesat (ophævet). Du kan f.eks. ikke båndlægge arven, så din arving skal bruge al arven på at spise på McDonald’s.

Hvordan båndlægger du arv?

Rigtig mange vælger båndlæggelse af arv til deres arvinger, specielt når arvingerne endnu ikke er fyldt 18 år. Hvis du også ønsker at båndlægge arv til dine arvinger, så skal du oprette et testamente. I testamentet er det vigtigt, at du skriver båndlæggelsen ind korrekt. Hvis det er skrevet forkert ind i testamentet, så risikerer du, at klausulen bliver underkendt. Den træder i så fald ikke i kraft, og dine arvinger vil få arven udbetalt på normal vis.

Hos Dokument 24, opretter vi mange testamenter med båndlæggelse. Vi skræddersyer gerne testamentet for dig, så du bestemmer, hvordan dine arvinger skal forvalte arven efter dig.

Du kan starte oprettelsen af dit online testamente, hvor du har mulighed for at båndlægge arv til dine arvinger. Hvis du ønsker vejledning, så hjælper vi dig gerne, det koster ikke noget at få hjælp hos os.

Du er også meget velkommen til at bede os om at oprette hele dit testamente for dig. Dette kan ske gennem en telefonisk samtale.

Valget er dit. Det vigtige er, at du får oprettet et testamente, der passer til dig og dine ønsker.

Start testamentet i dag - for Arvingernes skyld