Værnepligtsaftale

En værnetingsaftale er en aftale mellem parterne i en kontrakt eller tvist, hvor de bliver enige om, hvilket land eller hvilken jurisdiktion retssagen skal anlægges i. Det er en metode til at bestemme det retslige forum for en eventuel tvist og undgå flere retssager i forskellige lande.