Underforsikring

Underforsikring opstår, når forsikringssummen i en skadesforsikring er lavere end den faktiske værdi af den forsikrede interesse. Dette betyder, at forsikringsselskabet kun vil dække en del af den faktiske skade, der er opstået, i forhold til forholdet mellem forsikringssummen og værdien af den forsikrede interesse.

Delvis skade

Ved en delvis skade, hvor den forsikrede interesse lider tab eller skade, vil forsikringsselskabet normalt kun betale en procentdel af den faktiske skade, der svarer til forholdet mellem forsikringssummen og værdien af den forsikrede interesse.

Eksempel: Hvis den forsikrede interesse har en værdi på 1.000.000 kr., men den forsikrede sum kun er 500.000 kr., så er forholdet mellem forsikringssummen og værdien af den forsikrede interesse 50%.

I tilfælde af en delvis skade på den forsikrede interesse på 100.000 kr., vil forsikringsselskabet kun dække 50% af skaden, hvilket svarer til 50.000 kr. Forsikringstageren skal så selv bære den resterende del af skaden.

Værd at vide

Underforsikring kan være problematisk, da forsikringstageren muligvis ikke får fuld erstatning for tab eller skade på den forsikrede interesse. Det er derfor vigtigt at overveje og nøje vurdere den forsikrede interesse og fastsætte en passende forsikringssum for at undgå underforsikring.

Forsikringsselskaber kan have forskellige politikker og regler vedrørende underforsikring. Derfor er det altid en god ide at læse forsikringsbetingelserne og konsultere forsikringsselskabet for at forstå, hvordan underforsikring håndteres i en specifik forsikringsaftale.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.