Restitution

Restitution er en betegnelse for, at en person, der modtager en uretmæssig formue, skal returnere formuen. Det kunne f.eks. være en medarbejder, der uretmæssigt modtager for meget i løn, og det overskydende løn skal derfor som udgangspunkt tilbagebetales til arbejdsgiveren. Det gælder, selvom der ikke er begået en skadegørende handling eller en forudgående aftale om restitution.  

Formålet med restitution er at sikre, at modtageren af den uretmæssige gevinst ikke drager fordel af den andens tab.

Betingelser for restitution

Det forhold, at en person har modtaget en uretmæssig gevinst, er ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at man kan kræve gevinsten tilbage. Der er tre betingelser, der skal være opfyldt, før der er grundlag for restitution:

  • Klar og identificerbar: Den uretmæssige gevinst skal være klar og identificerbar
  • Bekostning af en anden: Gevinsten skal være kommet modtageren til gode på en andens bekostning
  • Returnering: Modtageren af gevinsten skal have mulighed for at returnere den uretmæssige gevinst. Det kan enten være i gevinstens oprindelige form eller noget med tilsvarende værdi

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.