Registreret revisor

En registreret revisor er ligesom en statsautoriseret revisor en beskyttet titel, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen. I Danmark reguleres registrerede revisorer af Revisorloven, og de skal opfylde specifikke uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige krav for at blive registreret. Disse revisorer har bestået en særlig type eksamen.

Hvad er en registreret revisor?

En registreret revisor har opnået autorisation til at udføre revision af regnskaber og yde rådgivning til virksomheder, organisationer og privatpersoner. I Danmark findes der to beskyttede titler inden for revisionsfaget, herunder registreret revisor og statsautoriseret revisor, begge godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Registrerede revisorer kan udføre mange af de samme opgaver som statsautoriserede revisorer, men de har begrænsninger, især når det gælder revision af større virksomheder eller mere komplekse revisionsopgaver.

Ansvarsområder

En registreret revisor har ansvaret for at sikre, at en virksomheds regnskaber er nøjagtige, retvisende og udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Dette inkluderer revision, skattemæssig rådgivning samt økonomisk analyse og strategi.

Derudover bistår revisoren med rådgivning om økonomisk styring og optimering af virksomhedens finansielle processer.

Hvordan bliver man registreret revisor?

Det er ikke længere muligt at uddanne sig til registreret revisor.

Tidligere kunne man blive registreret revisor ved at bestå en eksamen afholdt af Erhvervsstyrelsen efter at have opnået en bachelor i erhvervsøkonomi (HA), en erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse (HD) eller en anden relevant uddannelse. Denne mulighed eksisterer dog ikke længere, da titlen som registreret revisor blev udfaset i 2019.

Hvad er forskellen på en registreret revisor og en statsautoriseret revisor?

Forskellen mellem en registreret revisor og en statsautoriseret revisor ligger primært i uddannelsen og de opgaver, de er godkendt til at udføre.

  • En statsautoriseret revisor har gennemgået en længere og mere omfattende uddannelse, hvilket gør denne titel til den højeste inden for revisionsfaget. Dette indebærer typisk en kandidatuddannelse i økonomi samt beståelse af en specialiseret eksamen, som kvalificerer dem til at udføre revisioner på højt specialiserede områder.
  • Registrerede revisorer har også en relevant uddannelsesmæssig baggrund, men denne er mindre omfattende end den, der kræves for at blive statsautoriseret.

Selvom både registrerede og statsautoriserede revisorer er godkendte til at udføre revision og er underlagt den samme lovgivning for dokumentation og kontrol, er der visse opgaver, som kun en statsautoriseret revisor kan udføre.

Eksempel: Børsnoterede selskaber og finansielle virksomheder er forpligtet til at få deres årsregnskab revideret af en statsautoriseret revisor. Denne højere autorisation betyder, at statsautoriserede revisorer typisk håndterer revision for større virksomheder og komplekse finansielle enheder.

I praksis vil forskellen mellem en registreret og en statsautoriseret revisor for mange mindre virksomheder og privatpersoner ikke være betydelig, da begge kan udføre de fleste nødvendige revisionsopgaver. Men for større virksomheder, der har specifikke lovkrav til revisionen, er det nødvendigt at bruge en statsautoriseret revisor.