Realkapital

Realkapital er en betegnelse for de kapitalgoder, der bliver anvendt i en produktion af varer eller tjenesteydelser. Det kunne f.eks. være maskiner eller andre redskaber. Det vil sige, at det er et fysisk aktiv, som bidrager til produktionen.

Realkapitalens positive betydning for virksomheden

Realkapitalen kan både få betydning for virksomhedens økonomiske vækst og produktivitet.

  • Produktivitet: Realkapitalen kan forbedre virksomhedens produktivitet, hvis virksomheden f.eks. investerer i mere avancerede maskiner. Det kan f.eks. gøre, at virksomheden kan producere mere med samme antal medarbejdere.
  • Økonomiske vækst: Realkapitalen kan bidrage til, at en virksomheds produktionskapacitet øges. Hvis man f.eks. har flere maskiner eller værktøj til rådighed, kan det være muligt at producere mere. I sidste ende kan dette positivt påvirke virksomhedens økonomiske vækst, som kan blive øget af, at produktionskapaciteten også øges.

Konsekvenserne ved realkapital

Det er ikke altid, at det kan betale sig at investere i bedre og mere avancerede kapitalgoder. Der er visse udfordringer ved realkapital, som man skal gøre sig overvejelser om, inden man forbedrer eller udvider sin realkapital:

  • Omkostninger: Det er oftest omkostningsfuldt at investere i kapitalgoder
  • Tidsmæssige aspekt: Man kan ikke nødvendigvis se resultaterne af ens investeringer med det samme

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.