Prokura

Prokura er en juridisk beføjelse, der giver en person, kaldet prokurist, ret til at handle og repræsentere en virksomhed på vegne af dens ejere eller ledelse. Prokuristen er bemyndiget til at indgå aftaler, underskrive dokumenter og udføre juridiske handlinger på vegne af virksomheden.

Prokura definition

Definitionen giver prokuristen en bred beføjelse til at handle inden for rammerne af virksomhedens normale forretningsområder. Dette omfatter typisk køb og salg af varer, indgåelse af kontrakter, forhandling af betalinger og håndtering af juridiske forhold. Prokuristen kan dermed repræsentere virksomheden over for tredjeparter som leverandører, kunder og myndigheder.

Hvordan meddeles prokura?

Prokura meddeles normalt ved et skriftligt dokument, der gives af virksomhedens ejere eller ledelse. Dette dokument kaldes en prokurafuldmagt eller prokurakontrakt. Det fastsætter de specifikke beføjelser, der er tildelt prokuristen og angiver eventuelle begrænsninger eller betingelser for udøvelsen af prokura.

Er prokuristen begrænset i sine beføjelser?

Prokuristen kan normalt handle uden begrænsninger inden for de beføjelser, der er tildelt i prokurakontrakten. Dog kan der være specifikke begrænsninger eller betingelser, der er angivet i kontrakten eller fastsat af virksomhedens ejere eller ledelse.

Konsekvenser ved overskridelse af beføjelser

Hvis prokuristen overskrider de tildelte beføjelser eller handler uden for de fastsatte grænser, kan der være alvorlige konsekvenser. Virksomheden kan nægte at være bundet af de uautoriserede handlinger, og prokuristen kan være personligt ansvarlig for eventuelle skader eller tab, der er påført virksomheden eller tredjeparter.

Forskellen på en enkel og kollektiv prokura

Forskellen mellem en enkel og kollektiv prokura ligger i antallet af personer, der kan udøve prokura.

  • En enkelt prokura gives til en enkelt person, der alene kan handle og repræsentere virksomheden.
  • En kollektiv prokura derimod gives til flere personer, der skal handle i fællesskab og underskrive dokumenter sammen for at binde virksomheden.

Det betyder, at med en kollektiv prokura kræver det samtykke og deltagelse af alle prokurister for at gennemføre transaktioner eller foretage juridiske handlinger på vegne af virksomheden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.