Professionsansvar

Professionsansvar refererer til det ansvar, som en person eller en professionel udøver har over for deres klienter eller tredjeparter som følge af fejl, forsømmelser eller uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med deres faglige arbejde.

Det indebærer, at en professionel, der handler inden for et bestemt fagområde eller erhverv, har et juridisk og etisk ansvar for at opretholde en vis standard for pleje, omhu og professionalisme i deres tjenester.

Formål

Professionsansvar er en vigtig mekanisme, der sikrer, at professionelle udøvere holdes ansvarlige for deres handlinger og opretholder en høj standard for kvalitet og sikkerhed i deres faglige praksis. Det beskytter også klienter og tredjeparter mod skade og tab som følge af fejl eller forsømmelser begået af professionelle udøvere.

Hvilke faggrupper er omfattet af professionsansvar?

Professionsansvar kan omfatte forskellige faggrupper og erhverv, herunder;

  • Læger
  • Advokater
  • Revisorer
  • Ingeniører
  • Tandlæger
  • Ejendomsmæglere m.fl.

Konsekvenser

Hvis en professionel begår en fejl, forsømmer sine pligter eller handler uforsvarligt i udførelsen af sit arbejde, kan det resultere i skader eller økonomiske tab for klienterne. I sådanne tilfælde kan den professionelle blive holdt ansvarlig og være forpligtet til at betale erstatning for de påførte skader eller tab.

I værste fald kan en professionel miste sin licens og straffes med fængsel.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.