Prima facie

"Prima facie" er et latinsk udtryk, der oversættes til "ved første øjekast" eller "umiddelbart". Det bruges som et juridisk udtryk for at angive, at noget er gyldigt, indtil der er præsenteret tilstrækkelige beviser eller argumenter for at modsige eller ændre den indledende konklusion.

Betydning

Når noget er "prima facie" korrekt eller gyldigt, betyder det, at det ser ud til at være sandt eller rigtigt på overfladen eller baseret på de foreliggende oplysninger. Det er en foreløbig eller indledende bedømmelse, der kan ændres eller udfordres, når yderligere beviser eller argumenter præsenteres.

Anvendelse i retlig kontekst

Anvendelsen af "prima facie" kan variere afhængigt af den retlige kontekst. Her er nogle eksempler på, hvordan udtrykket kan bruges:

  • "Prima facie" bevis – Det henviser til beviser, der er tilstrækkelige til at etablere en sag eller en påstand som værende gyldig, indtil der fremlægges modbevis eller yderligere beviser. Det betyder, at når "prima facie" bevis er til stede, er der en umiddelbar påvisning af, at den påståede påstand er sand eller korrekt, medmindre den anfægtes med modbevis.
  • "Prima facie" sag – Det henviser til en sag eller et søgsmål, hvor de indledende påstande eller fakta, der er præsenteret, ser ud til at være gyldige og tilstrækkelige til at støtte en retssag. Det betyder, at når en "prima facie" sag er til stede, er der tilstrækkelig støtte til at gå videre med sagen, medmindre der er tilstrækkelige modargumenter eller beviser, der modsiger den.
  • "Prima facie" lovovertrædelse – Det henviser til en situation, hvor en persons handlinger eller adfærd ser ud til at overtræde loven ved første øjekast eller baseret på de tilgængelige oplysninger. Det betyder, at når der er en "prima facie" lovovertrædelse, er der en umiddelbar indikation af, at loven er blevet brudt, medmindre der er tilstrækkelige beviser eller argumenter, der ændrer den konklusion.

Det er vigtigt at bemærke, at "prima facie" bedømmelser eller konklusioner kan ændres eller revideres, når yderligere beviser eller argumenter fremlægges. Det er en indledende vurdering, der kan ændres afhængigt af de efterfølgende oplysninger og argumenter, der præsenteres.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.