Modbevis

Modbevis er et juridisk begreb, der refererer til den handling, hvor en part præsenterer beviser eller argumenter for at modstå eller imødegå den påstand eller det bevis, der er fremlagt af den modsatte part i en retssag eller en juridisk tvist.

Det indebærer at præsentere modstående beviser eller argumenter, der har til formål at underminere eller afvise gyldigheden eller troværdigheden af den påstand eller det bevis, der er fremlagt imod en.