Personlig indkomst

Personlig indkomst er den indkomst, en person modtager fra forskellige kilder som f.eks. løn, honorarer, pensionsydelser, indtægter fra selvstændig virksomhed, renter, udbytter og andre former for indtjening. Det er den indkomst, der er underlagt beskatning i henhold til skattelovgivningen.

Hvad er personlig indkomst?

Personlig indkomst er den samlede indkomst, en person modtager i løbet af et år. Det omfatter alle former for indkomst, som en person tjener. Personlig indkomst kan omfatte følgende kategorier:

  • Lønindkomst – Dette er den indkomst, en person modtager som betaling for udført arbejde eller tjenester som ansat i en virksomhed eller organisation.
  • Honorarer – Dette omfatter betaling, som en person modtager for udførelse af specifikke opgaver eller tjenester som freelancer eller selvstændig erhvervsdrivende, f.eks. konsulentydelser eller freelancearbejde.
  • Pensionsydelser – Dette er indkomst, som en person modtager som følge af at have bidraget til en pensionsordning eller modtage offentlige eller private pensionsydelser efter pensionering.
  • Indtægter fra selvstændig virksomhed – Dette er indkomst, som en person genererer gennem drift af sin egen virksomhed eller selvstændig erhvervsvirksomhed, f.eks. indtægter fra salg af varer eller tjenesteydelser.
  • Renter og udbytter – Dette omfatter indkomst, som en person modtager fra renter på bankkonti, obligationer, lån eller udbytter fra aktier eller investeringsfonde.

Der kan være yderligere kilder til personlig indkomst afhængigt af den enkelte persons specifikke situation. Desuden er det vigtigt at bemærke, at personlig indkomst normalt er underlagt beskatning.

Beskatning af personlig indkomst

Når du tjener penge, beskattes du. Skatten, som du betaler, bruges til at finansiere de forskellige offentlige udgifter og velfærdsydelser, som samfundet nyder godt af.

Den nøjagtige procentdel af din indkomst, der går til skat, afhænger af flere faktorer, herunder;

  • Din indtægt – Jo højere din indtjening er, desto højere vil din skatteprocent typisk være. Altså stiger skatteprocenten i takt med, at indkomsten stiger.
  • Din bopælskommune – Kommuner kan have forskellige skattesatser, og din skattepligtige indkomst kan derfor variere afhængigt af, hvor du bor.
  • Dit personfradragpersonfradrag er beløb, som du kan trække fra din skattepligtige indkomst, hvilket reducerer det beløb, du skal betale skat af. personfradrag kan omfatte udgifter som fagforeningskontingent, sundhedsudgifter, pensionsbidrag og uddannelsesudgifter.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.