Partiel brugsret

En partiel brugsret er en juridisk term, der henviser til en situation, hvor en person eller en gruppe af personer har ret til at bruge en bestemt del af en ejendom eller et aktiv, men ikke ejerskabet af hele ejendommen eller aktivet.

I hvilke sammenhænge anvendes partiel brugsret?

En partiel brugsret kan opstå i forskellige sammenhænge, f.eks. i forbindelse med lejeaftaler eller ved oprettelse af servitutter.

  1. I lejeaftaler kan en udlejer give en lejer lov til at bruge en bestemt del af en bolig eller en kommerciel ejendom, f.eks. et værelse eller en butik. Lejeren har således ret til at bruge og nyde godt af denne del af ejendommen, men ejerskabet og ansvaret for resten af ejendommen forbliver hos udlejeren.
  2. På samme måde kan en partiel brugsret oprettes ved oprettelse af servitutter, hvor en person får rettigheder til at bruge en del af en anden persons ejendom eller et aktiv. Dette kan f.eks. være tilfældet, når en person har ret til at bruge en sti eller en vej, der går gennem en anden persons grund.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.