Omvendt bevisbyrde

Omvendt bevisbyrde er et juridisk princip, der ændrer fordelingen af bevisbyrden i en retssag. Normalt hviler bevisbyrden på sagsøgeren, der skal bevise, at påstanden eller påstanden er sand eller gyldig. Omvendt bevisbyrde skifter imidlertid bevisbyrden til den anklagede eller den påståede overtræder af en bestemt lov eller regel.

Hvad er omvendt bevisbyrde?

Omvendt bevisbyrde refererer til en situation, hvor den anklagede eller den påståede overtræder af en bestemt lov eller regel pålægges byrden af at bevise sin uskyld eller modbevise påstanden. Dette er det modsatte af den normale fordeling af bevisbyrden i en retssag.

I hvilke type sager anvendes omvendt bevisbyrde?

Omvendt bevisbyrde kan finde anvendelse i forskellige typer retssager, herunder;

  • Straffesager
  • Civile retssager
  • Administrative retssager

Det er vigtigt at bemærke, at anvendelsen af omvendt bevisbyrde skal være i overensstemmelse med rettens principper om retfærdighed og proportionalitet. Det betyder, at den anklagede normalt ikke kan pålægges en urimelig eller umulig byrde for at bevise sin uskyld.

Hvorfor er omvendt bevisbyrde relevant?

Omvendt bevisbyrde er relevant i sager, hvor det er svært eller umuligt for den part, der hævder, at der er sket en krænkelse eller skade, at påvise dette på en ligefrem måde. I sådanne tilfælde anvendes omvendt bevisbyrde til at lette byrden på den part, der lider tabet eller er blevet krænket.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.