Omsætningsafgift

Omsætningsafgift, også kendt som moms eller merværdiafgift (moms), er en skat, der pålægges salg af varer og ydelser i mange lande rundt omkring i verden. Det er en forbrugsafgift, der beregnes som en procentdel af salgsprisen på varer eller ydelser og betales af slutforbrugeren.

Hvad er omsætningsafgift?

Omsætningsafgift er en moms, som en virksomhed betaler på de varer og tjenesteydelser, de sælger. Momsen er en indirekte skat, der lægges på prisen for produktet eller tjenesten, og som forbrugeren ender med at betale.

I Danmark er momssatsen på 25% for de fleste varer og tjenesteydelser. Der er dog nogle undtagelser, hvor momssatsen er lavere eller slet ikke eksisterer. For eksempel er momsen på madvarer, aviser og bøger sat ned til 0%.

Formål

Formålet med omsætningsafgift er at generere indtægter til staten og opkræve skat i forbindelse med salgstransaktioner. moms pålægges normalt på hvert trin af produktions- og distributionskæden, men den endelige byrde ligger hos forbrugeren, der køber varen eller ydelsen.

Hvordan fungerer det?

Virksomheder, der er momsregistrerede, opkræver moms på vegne af staten ved salget af deres varer eller ydelser. De rapporterer momsindtægter og momsudgifter til de relevante myndigheder og betaler differencen mellem de to beløb.

Det er virksomhedens ansvar at opkræve og betale moms til SKAT. Hvis en virksomhed ikke betaler den korrekte moms, kan det resultere i bøder og strafansvar.

I nogle tilfælde kan virksomheder også få tilbagebetalt en del af den moms, de har betalt. Det kan ske, hvis virksomheden har købt varer eller tjenesteydelser, der er momsfradragsberettigede.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.