Ombudsmand

En ombudsmand er en uafhængig og upartisk offentlig embedsmand eller institution, der har til formål at sikre borgernes rettigheder og overvåge den offentlige forvaltning. Ombudsmanden fungerer som en slags "vagthund" for borgerne og har til opgave at undersøge klager over uretfærdige eller fejlagtige handlinger begået af offentlige myndigheder.

Hvad er en ombudsmand?

En ombudsmand er en uafhængig embedsmand, som har til opgave at undersøge og behandle borgernes klager over myndigheder og offentlige instanser. Ombudsmanden har til formål at sikre, at staten og dens institutioner handler i overensstemmelse med loven og respekterer borgernes rettigheder og interesser.

Ombudsmanden kan også tage initiativ til at undersøge systematiske problemer og uretfærdigheder i det offentlige system og komme med anbefalinger til forbedringer. I Danmark er ombudsmanden en central institution i det danske velfærdssamfund og spiller en vigtig rolle i at sikre retssikkerhed og borgernes tillid til det offentlige system.

Hvad er formålet?

Formålet med en ombudsmand er at beskytte borgernes rettigheder og sikre, at myndighederne opretholder lov og orden. Ombudsmanden fungerer som en uafhængig og upartisk instans, der undersøger klager og kritik mod myndighederne og deres beslutninger.

Hvilke beføjelser har en ombudsmand?

Ombudsmanden har normalt beføjelse til at modtage klager fra borgere og undersøge dem objektivt og uafhængigt. Han eller hun kan foretage undersøgelser, indhente dokumentation og afhøre relevante parter for at afdække fakta og omstændigheder omkring en given sag.

Ombudsmanden har også en rådgivende funktion og kan vejlede borgere og myndigheder om lovgivningen og deres rettigheder og pligter.

Hvilke typer af klager kan modtages af en ombudsmand?

En ombudsmand kan modtage klager fra borgere om enhver form for offentlig myndighed, herunder;

 • Kommuner
 • Regioner
 • Ministerier
 • Statslige institutioner

Klager kan dreje sig om;

 • Sagsbehandling
 • Fejl eller forsømmelser
 • Ulovlige afgørelser
 • Forskelsbehandling
 • Magtmisbrug
 • Klager om offentlige virksomheder, der udfører opgaver på vegne af det offentlige, fx energiselskaber og vandforsyninger.
 • Klager fra borgere, der er udsat for mobning eller chikane på arbejdspladsen hos en offentlig myndighed.

Ombudsmanden kan dog ikke behandle klager om private virksomheder eller enkeltpersoner, medmindre der er tale om en offentlig myndigheds medvirken i sagen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.