Objektiv umulighed

Objektiv umulighed henviser til en situation, hvor det er umuligt at opfylde en bestemt kontraktmæssig forpligtelse på grund af udefrakommende omstændigheder, som er uden for partens kontrol. Det kan være situationer som naturkatastrofer, krig, strejker, lovgivningsmæssige ændringer m.v.

Hvad er objektiv umulighed?

Objektiv umulighed henviser til en situation, hvor det er umuligt at udføre en handling eller opfylde en forpligtelse på grund af eksterne og uundværlige omstændigheder, som den pågældende person eller part ikke har nogen kontrol over.

Definition

Objektiv umulighed indebærer, at det er fysisk eller juridisk umuligt at opfylde en aftale eller forpligtelse på grund af ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder, som den pågældende ikke kunne have forudset eller forhindret.

Konsekvenser og betydning

Objektiv umulighed frigør normalt den berørte person eller part fra sit ansvar eller sine forpligtelser, da det ville være uretfærdigt og urealistisk at forvente, at de skulle opfylde deres forpligtelse under sådanne ekstraordinære omstændigheder.

Forskellen fra subjektive forhindringer

Det er værd at bemærke, at objektiv umulighed adskiller sig fra subjektivt valgte eller selvskabte forhindringer, hvorved en person eller part bevidst undlader at opfylde sine forpligtelser.

Eksempler på objektiv umulighed

Eksempler på objektiv umulighed kan omfatte naturkatastrofer som jordskælv eller oversvømmelser, krig eller konflikt, strejker eller lockouts, offentlige restriktioner eller lovforbud samt andre uforudsete og uundværlige begivenheder, der gør det umuligt at opfylde en aftale eller forpligtelse.

Juridiske konsekvenser

I juridiske sammenhænge kan objektiv umulighed have konsekvenser for kontraktretten og erstatningsansvar. Hvis det er bevist, at der er opstået objektiv umulighed, kan det fritage den pågældende part for eventuelle økonomiske eller erstatningsmæssige forpligtelser, der ville have været pålagt under normale omstændigheder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.