Nominel værdi

Den nominelle værdi er den værdi, som en given aktie er tillagt i et selskabs vedtægter. I de fleste tilfælde kan den nominelle værdi ses som et udtryk for det beløb, som kapitalejerne investerede i selskabet, da det blev stiftet. Den nominelle værdi af selskabskapitalen fremgår af vedtægterne i selskabet. Det er typisk under 1 kr.

Et selskabs aktier har typisk en nominel værdi, som udelukkende anvendes til regnskab. Den nominelle værdi har dermed ikke indflydelse på, hvad selskabet reelt er værd.

Eksempel:Den nominelle værdi for et ApS vil typisk være 40.000 kr., som vil være opdelt i 40.000 anparter. Det vil sige, at hver anpart er 1 kr. Hvis et selskab rent faktisk bliver stiftet til denne nominelle værdi, har kapitalejerne betalt 1 kr. for hver anpart. Med andre ord er selskabskapitalen tegnet til kurs 100.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.