Nominel værdi

Den nominelle værdi er den værdi, som en given aktie er tillagt i et selskabs vedtægter. I de fleste tilfælde kan den nominelle værdi ses som et udtryk for det beløb, som kapitalejerne investerede i selskabet, da det blev stiftet. Den nominelle værdi af selskabskapitalen fremgår af vedtægterne i selskabet. Det er typisk under 1 kr.

Et selskabs aktier har typisk en nominel værdi, som udelukkende anvendes til regnskab. Den nominelle værdi har dermed ikke indflydelse på, hvad selskabet reelt er værd.

Eksempel:Den nominelle værdi for et ApS vil typisk være 40.000 kr., som vil være opdelt i 40.000 anparter. Det vil sige, at hver anpart er 1 kr. Hvis et selskab rent faktisk bliver stiftet til denne nominelle værdi, har kapitalejerne betalt 1 kr. for hver anpart. Med andre ord er selskabskapitalen tegnet til kurs 100.