Nødværge

Med nødværge har man ret til at handle strafbart, hvis formålet er at modstå et uretmæssigt angreb. Det er ikke af betydning, om angrebet er på en selv eller andre. Det vil sige, at en nødværgehandling både kan foretages af den, der bliver angrebet eller andre. Det er dog et krav, at angrebet enten er påbegyndt eller overhængende. 

Betingelser for nødværge

Man kan ikke i alle tilfælde handle strafbart og påberåbe sig nødværge. Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, før der er tale om nødværge:

  • Påbegyndt/overhængende: Angrebet skal enten være påbegyndt eller overhængende. Det indebærer, at angrebet ikke må være afsluttet.
    • Eksempel: Merete ligger i sin seng, da hun kan høre, at nogen rumsterer i stuen. Hun ser, at der er tyv, som stikker af. Merete hiver fat i en kniv og løber efter tyven. På det tidspunkt er angrebet afsluttet. Det vil sige, at hvis Merete forvolder skade på tyven, kan hun som udgangspunkt ikke påberåbe sig nødværge.
  • Mod angriberen: Nødværgehandlingen skal være rettet mod den, der har angrebet.
    • Eksempel: Søren står alene på en station, da han bliver udsat for et røveri. Røveren er alene om røveriet, men hans ven står et par meter væk. Søren går amok og slår både angriberen og hans ven. Søren kan ikke påberåbe sig nødværge for slaget på vennen, da det ikke var vennen, der angreb Søren.
  • Nødvendig og forsvarlig: Nødværgehandlingen skal være nødvendig og forsvarlig. Det skal vurderedes i hvert tilfælde, hvor man blandt andet tager højde for angrebets farlighed og nødværgehandlingens farlighed.

Må man dræbe under nødværge?

Drab kan være straffri, hvis drabet bliver udøvet under nødværge. Det er et krav, at drabshandlingen bliver udøvet mod en person, der selv forsøger at begå drab. Man skal dog være opmærksom på, at handlingen skal være nødvendig og forsvarlig. Det betyder, at der ikke må være en anden udvej end at dræbe. Hvis man har mulighed for at flygte eller tilkalde politiet, skal man altid vælge denne mindre indgribende handling.

Eksempel:Mette har lige hævet en stor sum penge og lægger dem i pungen. En mand kommer op til hende og tvinger hende til at udlevere pengene. Torben, der er forbipasserende, overhører samtalen og banker manden, til han afgår ved døden. Da manden ikke selv var i et forsøg på drab, kan Torben ikke dræbe manden og påberåbe sig nødværge.    

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.