Nødret

Nødret betegner den situation, hvor en person har ret til at handle strafbart, fordi handlingen har til formål at afværge en truende skade på mennesker eller ejendom. Det vil sige, at den ulovlige handling bliver straffri, hvis betingelserne er opfyldt. Det indebærer blandt andet, at der ikke må være andre muligheder for at afværge den umiddelbare fare.

Tre betingelser for nødret

Man kan ikke påberåbe sig nødret i alle situationer. Der er tre betingelser, der kræves opfyldt, før en ulovlig handling bliver straffri:

  • Nødvendig: Den ulovlige handling skal være nødvendig for enten at mindske eller helt undgå den umiddelbare fare. Det indebærer, at handlingen ikke må forvolde mere skade, end hvad der er nødvendigt for at mindske eller undgå faren.
    • Eksempel: Der er brand i en bygning. Lars ser, at en dame er låst inde. Han tager derfor en sten og smadrer samtlige vinduer i bygningen. Det er unødvendigt, fordi det forvolder mere skaden end nødvendigt. Lars kunne nøjes med at smadre ruden i det lokale, damen befandt sig.
  • Truende skade: Der skal være en truende skade på personer, ting eller formue. Det vil sige, at man skal vurdere, om der objektivt set er en umiddelbar fare for, at der kommer til at ske skade, hvis man ikke griber ind. Der skal mindre til, før faren er truende, når man taler om personskade. Der skal mere til ved tingsskader.
  • Ikke alvorlig lovovertrædelse: Den ulovlige handling må ikke være en alvorlig lovovertrædelse.
    • Eksempel: Lars ser en dame blive overfaldet og trækker en pistol mod gerningsmanden. Besiddelsen af pistol er en alvorlig lovovertrædelse, som stadig vil være strafbar.

Det har ingen betydning, hvordan nødsituationen er opstået.

Uforholdsmæssige handlinger

Den handling, der har til formål at afværge den truende skade, må ikke være uforholdsmæssig. For det første indebærer det, at handlingen skal være nødvendig for, at skaden kan blive afværget. For det andet skal der være en balance mellem den ulovlige handling og den truende skade. Det vil sige, at man altid skal overveje, om der findes alternativer, der er mindre indgribende.

Der er visse værdier, man ikke kan ofre selv i nødsituationer. Man kan for eksempel ikke påberåbe sig nødret, hvis man har dræbt et andet menneske. Det gælder, uanset hvad den truende skade var.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.