Minimumsregel

En minimumsregel er en aftaleretlig term, der bruges til at løse tvivlstilfælde eller uklarheder i fortolkningen af en aftale eller et løfte. Når parterne har indgået en aftale, kan der opstå situationer, hvor det ikke er helt klart, hvordan man skal fortolke eller håndhæve aftalen eller løftet.

Anvendelse af minimumsreglen

I sådanne tilfælde kan en minimumsregel anvendes til at fastlægge en fortolkning, der er mindst byrdefuld for den part, der har afgivet løftet eller indgået aftalen.

Minimumsreglen sigter mod at beskytte den part, der er i en mere sårbar position eller har mindre magt i forholdet, ved at sikre, at tolkningen af aftalen eller løftet ikke pålægger dem en større byrde eller risiko end nødvendigt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.