Loyal oplysningspligt

Loyal oplysningspligt refererer til sælgerens forpligtelse til at give køberen alle relevante oplysninger om genstanden eller varen, der bliver solgt. Det indebærer, at sælgeren skal være ærlig, pålidelig og give korrekte oplysninger om varens egenskaber, tilstand, historie eller andre væsentlige faktorer, der kan påvirke køberens bedømmelse af varen.

EksempelJens sælger sin ejendom til Lotte. Som sælger har Jens en loyal oplysningspligt over for Lotte. Han er forpligtet til at give alle relevante oplysninger om ejendommen, der kan påvirke hendes bedømmelse af ejendommens tilstand og værdi.

Som en del af opfyldelsen af denne pligt indhenter Jens en tilstandsrapport fra en bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten indeholder en grundig gennemgang af ejendommens tilstand og identificerer eventuelle mangler eller skader.

Jens er nu forpligtet til at give Lotte en kopi af tilstandsrapporten og informere hende om dens indhold.  Lotte kan nu bedømme ejendommens tilstand og vurdere, om hun ønsker at fortsætte med købet eller eventuelt forhandle om prisen eller reparationsvilkårene baseret på oplysningerne i tilstandsrapporten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.