Ligeløn

Ligeløn referer til princippet om at betale mænd og kvinder den samme løn for arbejde af samme værdi eller af samme kvalifikationer. Læs mere om betydningen af ligeløn og hvordan det implementeres i Danmark i henhold til Ligelønsloven.

Hvad betyder ligeløn?

Ligeløn er et princip, der kræver, at mænd og kvinder modtager lige løn og lønvilkår for arbejde af samme værdi eller arbejde, der tillægges samme værdi. Det indebærer, at arbejdsgivere skal sikre ligestilling og, at der ikke er nogen lønforskelle baseret på køn i arbejdsmiljøet.

Ligeløn i Danmark

I Danmark er ligeløn et centralt princip inden for arbejdsmarkedet. Der har været fokus på at fremme ligeløn og reducere lønforskelle mellem kønnene. Dette er opnået gennem lovgivning, kollektive overenskomster og indsats fra virksomheder og organisationer.

Ligelønsloven

I Danmark er ligeløn reguleret af Ligelønsloven. Loven fastsætter, at mænd og kvinder skal have lige løn for arbejde af samme værdi eller af samme kvalifikationer. Ligelønsloven pålægger arbejdsgivere en forpligtelse til at sikre ligeløn og forbyder forskelsbehandling på grund af køn i løn- og ansættelsesvilkår.

Ligelønsloven omfatter også krav om lige løn i forbindelse med rekruttering, ansættelsesvilkår, forfremmelse og andre aspekter af arbejdet. Loven har til formål at fremme ligebehandling og sikre, at kvinder og mænd får retfærdig løn for deres arbejde.

Ved at overholde Ligelønsloven kan virksomheder og arbejdsgivere bidrage til at opnå ligebehandling og ligestilling på arbejdsmarkedet samt fremme en retfærdig og inkluderende arbejdskultur.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.