Licitation

Licitation referer til den proces, hvor offentlige institutioner eller private virksomheder indbyder tilbudsgivere til at byde på en kontrakt eller opgave.

Licitation

Hvad er licitation?

Licitation er en procedure, hvor en kontrakt eller opgave udbydes til flere potentielle leverandører eller entreprenører. Formålet med licitation er at opnå konkurrence mellem tilbudsgivere og sikre, at den mest egnede og økonomisk fordelagtige tilbudsgiver bliver valgt til at udføre arbejdet eller levere den påkrævede leverance.

Hvordan foregår en licitation?

Licitationsprocessen indebærer, at det offentlige annoncerer en udbudsbekendtgørelse og inviterer interesserede virksomheder til at afgive tilbud på opgaven. Virksomhederne fremsender deres tilbud, der derefter evalueres af det offentlige, normalt med henblik på at vælge den mest fordelagtige tilbudsgiver ud fra kriterier som pris, kvalitet og erfaring.

Processen i praksis

I praksis følger licitation en proces, der indebærer følgende trin:

  1. Udbud – Den part, der ønsker at få udført arbejdet eller modtage leverancen, offentliggør et udbud, der beskriver detaljerne om opgaven, herunder specifikationer, krav, tidsramme og evaluering. Udbuddet annonceres normalt bredt for at tiltrække potentielle tilbudsgivere.
  2. Tilbudsgivere – Potentielle leverandører eller entreprenører, der er interesserede i opgaven, inviteres til at afgive deres tilbud. De modtager udbudsmaterialet og har en vis tidsfrist til at udarbejde og indsende deres tilbud.
  3. Tilbudsprocedure – Tilbudsgiverne udarbejder deres tilbud, der typisk omfatter en beskrivelse af deres plan for opgaveløsningen, økonomiske tilbud og andre relevante dokumenter. Tilbuddene skal være i overensstemmelse med udbudsmaterialet og de fastsatte krav.
  4. Afgivelse af tilbud – Tilbudsgiverne indsender deres tilbud inden for den fastsatte tidsfrist. Tilbuddene forsegles normalt og åbnes på et bestemt tidspunkt.
  5. Evaluering – Den liciterende part evaluerer tilbuddene baseret på forskellige kriterier som pris, kvalitet, erfaring og leveringstid. Der kan være en evalueringskomité eller et udvalg, der vurderer og sammenligner tilbuddene.
  6. Valg af tilbudsgiver – Efter evalueringen vælges den mest egnede tilbudsgiver til at udføre opgaven eller levere leverancen. Valget baseres normalt på, hvilket tilbud der bedst opfylder de fastsatte krav og giver den bedste værdi for pengene.

Licitation er en vigtig proces inden for mange industrier og offentlige indkøb, da den sikrer en åben, gennemsigtig og konkurrencedygtig metode til at vælge den bedste leverandør eller entreprenør til en given opgave.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.