Lempelse

Lempelse refererer til en handling eller proces, hvor der bliver gjort en situation mindre streng, mindre byrdefuld eller mindre strafbar. Det indebærer en form for mildning, reduktion eller afslapning af regler, krav, sanktioner eller forpligtelser. Lempelse kan forekomme inden for forskellige områder, herunder;

  • Jura
  • Økonomi
  • Politik
  • Sociale forhold

Eksempel 1: I en juridisk kontekst kan lempelse f.eks. referere til at reducere en straf, en bøde eller en sanktion, der normalt ville være pålagt for en bestemt forbrydelse eller overtrædelse. Det kan også omfatte at give en person mulighed for at opnå nedsættelse eller undtagelse fra visse retlige krav eller procedurer.

Eksempel 2: Inden for økonomi kan lempelse henvise til at reducere skatter eller afgifter, give økonomisk støtte eller tilbyde gunstige vilkår for lån eller betalinger. Politisk lempelse kan indebære at ændre eller afslappe regler eller love for at lette byrderne for borgere eller virksomheder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.