Legitimationsvirkning

Legitimationsvirkning refererer til den retsvirkning, der opstår som følge af registreringen af en ret i Tingbogen eller en lignende offentlig registerføring. Når en ret er registreret i Tingbogen, anses det som en offentliggørelse af rettigheden og dets eksistens over for tredjeparter.

Nøgleord til hjælp:

  • Tingbogen – Tingbogen er en offentlig registerføring, der indeholder oplysninger om ejendomsrettigheder til fast ejendom og eventuelle tinglyste rettigheder, såsom pant eller servitutter. Tingbogen fungerer som et bevis for ejendomsforhold og registrerede rettigheder.
  • Retsvirkning – Retsvirkning refererer til de juridiske konsekvenser eller virkninger af en bestemt handling eller retsforhold. I tilfælde af legitimationsvirkning er det den konsekvens, at registreringen af en ret i Tingbogen skaber en formodning om rettighedens eksistens og gældende forhold over for tredjeparter.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.