Legatar

En legatar er en person eller en organisation, der er udpeget som modtager af en arv eller formue i henhold til et testamente. Når en person opretter et testamente, kan de angive specifikke personer som legatarer og tildele dem visse aktiver eller midler som en del af deres arv.

Nøgleord til hjælp:

  • Testamente – Et juridisk dokument, der indeholder en persons ønsker og instruktioner om fordelingen af deres ejendom og aktiver efter deres død. Et testamente kan oprettes for at sikre, at ens formue og ejendele fordeles i overensstemmelse med ens ønsker.
  • Arv – Overførsel af ejendom, aktiver eller midler fra en afdød person til en eller flere modtagere i henhold til loven eller en persons testamente.
  • Sum penge – En specifik mængde penge, der er bestemt til at blive overført til en legatar som en del af arven.
  • Formue – Samlingen af en persons aktiver, herunder ejendom, penge, investeringer, ejendele osv., som kan blive overført til legatarer som en del af arven.
  • Personer – Legatarer kan være enkeltpersoner, for eksempel familiemedlemmer, venner eller andre personer, der er udpeget som modtagere af arven.
  • Organisationer – Legatarer kan også være organisationer såsom velgørende institutioner, non-profit-organisationer, uddannelsesinstitutioner eller andre organisationer, der er udpeget til at modtage en del af arven.

Det er vigtigt at udtrykke sine ønsker klart og juridisk bindende i et testamente for at sikre, at ens ejendom og midler fordeles som ønsket efter ens død.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.