Legalitetskontrol

Legalitetskontrol refererer til en retlig vurdering, som domstolene udfører for at sikre, at myndigheders handlinger er i overensstemmelse med loven. Det indebærer en undersøgelse af, om de pågældende handlinger eller beslutninger er lovlige og opfylder de retlige grænser og standarder, der er fastsat af lovgivningen.

Nøgleord til hjælp:

  • Domstole – Institutioner, der er ansvarlige for at anvende loven og træffe beslutninger i retlige spørgsmål. Domstole har magt til at fortolke loven og afgøre tvister.
  • Påkende – En henvisning til retten til at vurdere og træffe afgørelser i en retssag eller en klage. Domstolene har påkendelseskompetence, hvilket betyder, at de har myndighed til at tage stilling til og afgøre spørgsmål om lovlighed.
  • Grænser – De juridiske og retlige rammer, der er fastlagt af lovgivningen. Disse grænser kan omfatte både generelle principper og specifikke bestemmelser, der definerer, hvad der er lovligt og ulovligt, og hvordan myndighederne skal handle inden for lovens rammer.

Legalitetskontrol sikrer, at myndighederne ikke handler vilkårligt eller uden for deres beføjelser, men derimod handler i overensstemmelse med lovgivningen og respekterer de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat af loven.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.