Legal programlicens

En Legal programlicens er en juridisk tilladelse eller en kontraktlig aftale, der regulerer brugen af et edb-program (computerprogram). Når man køber eller erhverver et edb-program, får man normalt en licens til at bruge programmet i overensstemmelse med betingelserne i licensaftalen.

Licensaftalen

Licensaftalen fastsætter typisk betingelserne for brugen af programmet, herunder tilladte handlinger og begrænsninger. Nogle af de nøgleelementer, der ofte er inkluderet i en Legal programlicens, er:

  • Tilladelse og fremstilling af eksemplarer – Licensaftalen definerer normalt, hvor mange kopier af programmet du har ret til at fremstille og bruge. Det specificerer også, om du kan installere programmet på flere enheder eller kun på en enkelt enhed.
  • Ændringer og tilpasninger – Licensaftalen angiver normalt, om du har ret til at foretage ændringer eller tilpasninger af programmet. Nogle licenser tillader brugeren at tilpasse programmet til sine specifikke behov, mens andre kan forbyde ændringer eller kræve forudgående tilladelse fra udgiveren.
  • Formål og begrænsninger – Licensaftalen fastlægger normalt det tilladte formål med programmet. For eksempel kan det angives, om programmet kun må bruges til personlig brug, kommerciel brug eller uddannelsesmæssige formål. Der kan også være begrænsninger for, hvordan programmet må anvendes, f.eks. forbud mod reverse engineering eller reverse compiling.
  • Fejlrettelse og sikkerhedskopiering – Licensaftalen kan indeholde bestemmelser om, hvordan fejl og mangler i programmet håndteres, herunder muligheden for opdateringer eller rettelser fra udgiveren. Desuden kan den angive, om du har tilladelse til at oprette sikkerhedskopier af programmet og hvordan de må anvendes.

Det er vigtigt at læse og forstå licensaftalen, før man bruger et edb-program, da den definerer dine rettigheder og forpligtelser som bruger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.