Kvantitative restriktioner

Kvantitative restriktioner er foranstaltninger, der begrænser import eller eksport af varer eller tjenesteydelser mellem lande. Disse restriktioner fastsætter kvantitative grænser for mængden af varer eller tjenesteydelser, der kan handles mellem lande inden for en given periode.

Kvantitative restriktioner i EU

Kvantitative restriktioner er begrænsninger på mængden af varer, der kan importeres eller eksporteres mellem medlemsstaterne i EU. Disse restriktioner er fastsat i traktater, direktiver eller nationale bestemmelser, og de er ofte udformet for at beskytte den indenlandske produktion og sikre fair konkurrence mellem producenterne.

Fri bevægelighed

Inden for EU er der generelt fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser mellem medlemslandene. Dette betyder, at der normalt ikke er kvantitative restriktioner for handel mellem EU-lande. EU-medlemsstaterne har etableret en fælles toldunion og det indre marked, som sigter mod at sikre fri og uhindret handel mellem medlemslandene.

Undtagelser

Dog kan der være visse undtagelser eller midlertidige foranstaltninger, hvor medlemslande kan indføre visse kvantitative restriktioner i særlige tilfælde. Disse undtagelser kan omfatte handelspolitiske forbehold, som f.eks. foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden, sikkerhed eller miljøet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.