Kreditornummer

Et kreditornummer er en unik identifikationskode eller reference, der tildeles en leverandør eller kreditor af en virksomhed. Nummeret bruges til at identificere og skelne forskellige leverandører eller kreditorer i virksomhedens regnskabssystem. Kreditornumre gør det lettere at organisere og føre kontrol over de økonomiske transaktioner og forpligtelser, som virksomheden har.

Hvad er et kreditornummer?

Et kreditornummer er et unikt 8-cifret identifikationsnummer, der er knyttet til en virksomhed. Med et kreditornummer kan virksomheden sende regninger (girokort) og opkræve udestående fra kunder. Det er banker og andre pengeinstitutter der udsteder et kreditornummer til virksomheder.  

Kreditnummeret fungerer samtidig som en indikation af, hvem beløbsmodtageren er. Kunden kan bruge dette kreditornummer, når de indbetaler beløbet, for at sikre, at det korrekte beløb går til den rigtige virksomhed.

Hvad er et FI-kort?

Simpelt er et FI-kort det samme som et girokort, dog med en væsentlig forskel. Et FI-kort er et elektronisk indbetalingskort, der kan betales online gennem netbank eller betalingsservice. Et girokort derimod er den traditionelle opkrævning i papirform.

Hvor finder jeg kreditornummeret?

Du finder normalt kreditornummeret på indbetalingskortet eller fakturaen, som du modtager fra en virksomhed eller en kreditor, som du skal foretage betalingen til. Nummeret er normalt angivet sammen med oplysningerne om beløbsmodtageren.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.