Kortfristet gæld refererer til gæld, som en virksomhed eller en person forventes at skulle tilbagebetale inden for en relativt kort tidsramme, normalt inden for et år. Denne type gæld bruges ofte til at finansiere løbende driftsudgifter eller kortsigtede forpligtelser. Modsat kortfristet gæld er langfristet gæld