Kontrasignatur

En kontrasignatur er en underskrift, der tilføjes til et dokument af en anden person end den, der har underskrevet dokumentet i første omgang. Kontrasignaturen bekræfter eller godkender den anden persons underskrift. Med kontrasignaturen gives den underskrivende part myndighed, tilladelse eller beføjelse til noget bestemt.

Eksempel: Når et flertal i parlamentet har vedtaget en lov, sender ministeren loven til monarken for godkendelse. Medunderskriften fra monarken er en bekræftelse på, at loven er gyldig og overholder grundloven.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.