Kontrasignatur

En kontrasignatur er en underskrift, der tilføjes til et dokument af en anden person end den, der har underskrevet dokumentet i første omgang. Kontrasignaturen bekræfter eller godkender den anden persons underskrift. Med kontrasignaturen gives den underskrivende part myndighed, tilladelse eller beføjelse til noget bestemt.

Eksempel: Når et flertal i parlamentet har vedtaget en lov, sender ministeren loven til monarken for godkendelse. Medunderskriften fra monarken er en bekræftelse på, at loven er gyldig og overholder grundloven.