Kontraheringspligt

En kontraheringspligt referer til en juridisk forpligtelse, hvor en part er pålagt at forhandle med en anden part om indgåelse af en kontrakt på rimelige vilkår. Den ene part kan ikke nægte at forhandle med den anden part uden en gyldig grund.

Hvad er kontraheringspligt?

Kontraheringspligt er en juridisk forpligtelse, hvor en part er pålagt at forhandle med en anden part om indgåelse af en kontrakt på rimelige vilkår. Kontraheringspligten kan gælde for visse erhvervsdrivende, monopolister og koncessionister under visse omstændigheder og i overensstemmelse med visse regler og bestemmelser.

Kontraheringspligten indebærer, at en virksomhed ikke kan nægte at forhandle med en anden virksomhed uden gyldig grund, hvis virksomheden falder ind under denne pligt. Virksomheden er forpligtet til at forhandle tilbuddet, så længe det overholder reglerne og betingelserne for kontraheringspligten.

Aftalefrihed i dansk ret

I dansk ret gælder aftalefrihed, hvilket betyder, at erhvervsdrivende som hovedregel er fritstillet til at bestemme, hvilke aftaler de vil indgå og med hvem. Der er dog visse undtagelser, hvor særlovgivningen pålægger virksomheder at indgå aftaler, selvom virksomhederne ikke har interesse i dette.

Det kan f.eks. være forsyningspligtige virksomheder i forhold til levering af elektricitet eller gas, eller inden for området for lovpligtige ansvarsforsikringer af hunde eller motorkøretøjer mv. Udover disse undtagelser har virksomheder en frihed til at vælge deres aftalepartnere og indholdet af deres aftaler.

Hvornår foreligger der kontraheringspligt?

Kontraheringspligt kan foreligge, når en virksomhed har en særlig position på markedet, f.eks. som monopolist eller koncessionist. Dette kan føre til, at virksomheden bliver pålagt at indgå aftaler med andre virksomheder på rimelige vilkår og for at undgå misbrug af sin markedsmagt.

Kontraheringspligt kan også foreligge i visse tilfælde, hvor det er nødvendigt for at sikre en vigtig offentlig interesse.

Hvilke love regulerer kontraheringspligt?

Kontraheringspligt reguleres blandt andet af konkurrenceret, herunder Konkurrencelovens § 11 og § 16, nr. 3. For at pålægge en erhvervsdrivende virksomhed kontraheringspligten i henhold til konkurrencelovgivningen, bliver det vurderet;

  • Om leverancen har væsentlig betydning for den anden part.
  • Om der er en objektiv, saglig og rimelig begrundelse for eventuel leveringsnægtelse.

Dette vurderes i henhold til et væsentlighedskriterium og et saglighedskriterium.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsform��l, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.