Kontradiktion

Kontradiktion betyder en modsætning eller en uoverensstemmelse mellem to eller flere påstande eller udsagn. I retlig sammenhæng referer kontradiktion til princippet om, at begge parter i en retssag skal have mulighed for at argumentere og fremlægge beviser for deres sag, og at deres udsagn skal stilles overfor hinanden i retssalen.