Koncession

En koncession er en bevilling fra en offentlig myndighed til en virksomhed eller person, der giver tilladelse til at udføre en bestemt aktivitet eller service i en given periode. I kontrast til en licens eller tilladelse, giver en koncession normalt en større grad af eneret til virksomheden eller personen.

Hvad er en koncession?

En koncession er en særlig form for tilladelse fra en offentlig myndighed, som giver en virksomhed eller enkeltperson ret til at udføre en bestemt aktivitet inden for et specifikt område. Koncession anvendes typisk i forbindelse med opførelse og drift af offentlige tjenester og aktiviteter som;

 • Motorveje
 • Broer
 • Lufthavne
 • Transportmidler (tog, busser mv.)
 • Restauration på offentlige parker mv.
 • Energiproduktion
 • Minedrift

Formål

Formålet med at give koncessioner er at give private virksomheder mulighed for at udføre offentlige tjenester, som ellers ville blive udført af offentlige myndigheder. Dette kan have flere formål, herunder at reducere omkostningerne ved at udbyde tjenester til private virksomheder, øge konkurrencen og forbedre kvaliteten og effektiviteten af tjenesterne.

Fordele

Koncessioner giver både regeringen og virksomheder en række fordele, som generelt er nyttigt for hele samfundet. Nogle af fordelene ved koncessioner kan omfatte;

 • Økonomisk effektivitet – Private virksomheder kan ofte udføre tjenester til lavere priser, hvilket resulterer i besparelser.
 • Innovation og kvalitet – Konkurrencen mellem private virksomheder kan føre til øget Innovation og højere kvalitet i de udførte tjenester.
 • Bedre ressourceudnyttelse – Private virksomheder har ofte incitamenter til at maksimere udnyttelsen af ressourcer og minimere spild.
 • Adgang til ekspertise – Private virksomheder kan have specialviden og ekspertise inden for specifikke områder.

Det er dog vigtigt at bemærke, at koncessioner kræver konstant offentligt tilsyn og kontrol.

Lovmæssige krav til koncessioner i Danmark

Koncessioner i Danmark er omfattet af Koncessionsdirektivet. For at opnå en koncession i Danmark er der en række lovmæssige krav, som ansøgeren skal opfylde. Disse omfatter blandt andet;

 1. Ærlig hensigt – Ansøgeren skal have en ærlig hensigt om at udføre tjenesten og leve op til sine forpligtelser.
 2. Koncessionskontrakt – Koncessionsaftalen skal være indgået skriftligt.
 3. Detaljeret plan – Der skal udfærdiges en detaljeres koncessionsplan/kontraktplan.
 4. Undersøgelse af ansøgeren – Der skal foretages en nøje undersøgelse af dem ansøgende virksomhed, herunder dens økonomiske og tekniske kapacitet.
 5. Overholdelse af lovgivning – Virksomheden skal være i stand til at opfylde alle relevante lovgivningsmæssige bekendtgørelser og bestemmelser.

Det er vigtigt at bemærke, at de præcise krav og procedurer for koncessioner kan variere afhængigt af den specifikke aktivitet, der er omfattet af koncessionen, reglerne og kravene fastsat af myndighederne i det pågældende geografiske område.

Hvordan tildeles en virksomhed koncession?

En virksomhed kan tildeles koncession ved at indsende en ansøgning til den specifikke myndighed og opfylde en række bestemmelser. Koncessioner tildeles på et objektivt grundlag, og generelt vil processen involvere følgende trin;

 1. Ansøgning – Den private part indsender en ansøgning til den relevante myndighed. Ansøgningen skal indeholde detaljer om den foreslåede aktivitet, samt en beskrivelse af den private parts kvalifikationer, erfaring og ressourcer til at udføre aktiviteten.
 2. Vurdering – Myndigheden vurderer ansøgningen og undersøger om den private part opfylder visse krav og betingelser for at blive betragtet som passende ansøger.
 3. Tilbud – Hvis den private part anses for at være passende, kan myndigheden anmode om, at de indsender et Tilbud for at konkretisere deres plan for at udføre aktiviteten. Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af den foreslåede aktivitet, hvordan den vil udføres samt prisen.
 4. Forhandling – Myndigheden kan forhandle med virksomheden om tilbuddet og eventuelle krav, der forventes opfyldt.
 5. Tildeling – Når forhandlingerne er afsluttet, kan myndigheden tildele koncessionen til den private part.
 6. Aftaleindgåelse – Den private part får tilladelse til at udføre aktiviteten på det offentlige område i en bestemt periode, som regel underlagt regler og krav fastsat i koncessionskontrakten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.