Kollektiv aftale

En kollektiv aftale er en skriftlig aftale mellem en arbejdsgiver og en fagforening eller en repræsentant for de ansatte. Sådanne aftaler er er bindende for både arbejdsgivere og arbejdstagere og forpligter begge parter til at overholde de fastsatte vilkår og betingelser.

Hvad er en kollektiv aftale?

En kollektiv aftale er overenskomstaftale mellem en arbejdsgiver og en fagforening, som fastsætter betingelserne for arbejdet for en gruppe af medarbejdere. Denne aftale fastlægger typisk løn- og arbejdsforholdene, arbejdstiden og andre arbejdsrelaterede forhold for arbejdstagerne, der er medlemmer af fagforeningen.

Formål

Formålet med en kollektiv aftale er at sikre ensartede og rimelige ansættelsesvilkår for de ansatte på en arbejdsplads eller i en bestemt branche. Aftalen kan også give fagforeninger og arbejdsgivere et fælles grundlag at arbejde ud fra, som kan være med til at fremme et godt samarbejde mellem parterne.

Hvad indeholder aftalen?

En kollektiv aftale er en standardiseret aftale, der gælder for alle medarbejdere i en bestemt fagforening og i nogle tilfælde på tværs af hele branchen. Aftalen indeholder typisk bestemmelser om;

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Ferie
  • Sygdom
  • Pension
  • Arbejdsmiljø- og andre ansættelsesvilkår og -forhold.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.