Kildeskat

Kildeskat er en skatteopkrævningsmetode, hvor skatten bliver tilbageholdt direkte fra personens indtægt, inden den bliver udbetalt til personen. Det betyder, at personen ikke modtager den fulde indtægt, men kun en del af den, da skatten allerede er betalt på forhånd.

Hvad er kildeskat?

Kildeskat er en afgiftsform, der opkræves direkte fra ens indkomst af arbejdsgiveren. Det er en forudbetalt indkomstskat, og den er baseret på ens lønindtjening. Kildeskat er en del af den samlede skattebetaling og udgør normalt en betydelig del af den samlede skattebetaling for de fleste lønmodtagere.

Kildeskat kan også blive tilbageholdt fra andre former for indtægter, såsom renteindtægter, udbytte fra aktier og honorarer til freelancere.

Formål

Formålet med kildeskatten er at sikre en mere effektiv skatteopkrævning, da det mindsker risikoen for, at skatteydere undgår at betale den korrekte skat. Det betyder også, at den skattepligtige borger ikke skal tænke på at sætte penge til side til skat, da den allerede bliver skattebehandlet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.